Ved salg af andelslejligheder kræves ofte et El-Tjek med tilhørende rapport til andelsforeningen.​

Priserne indeholder alle udgifter til udlæg, kørsel, forsikring, gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapport til brug for ejerskifteforsikring ved hus handel.

Skemaerne omfatter parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, sommerhuse og stuehuse til nedlagte landbrugsejendomme samt andels- ejerlejligheder:

Pris:

Kun 995 kr. inkl moms op til 70m2
Kun 1250 kr. inkl moms 70-120m2​

Vores dokumentation bliver udført i overensstemmelse med sikkerhedsstyrelsens krav herom.​